SA Viljandi Haigla hankekord

SA Viljandi Haigla hankeplaan 2019


12.11.2019

Sihtasutus Viljandi Haigla kutsub esitama pakkumust:
1. Hange „ISO27001 standardil põhineva infoturbe juhtimise süsteemi rakendusplaani koostamine“

Pakkumuskutse SIIN.

Pakkumus esitada pakkuja allkirjaõigusliku esindaja poolt digitaalallkirjastatuna
hiljemalt 15.11.2019 kell 16:00 e-posti aadressile meelis.kerbo@vmh.ee.